JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Officiële webside van Conpalux SPRL
Tel : +32 61 41 18 16 - Fax : +32 61 41 45 82
E-mail : contact
Directeur publicatie: Cédric HIBO
Foto's: Conpalux, Jeff Bauche Photography.
Website gecreëerd door:

Intermediatic
1 Rue du Pinson
8415 Steinfort,
LuxembourgGegevensverwerking
De enige persoonsgegevens die op de website worden verzameld, zijn de e-mailadressen die de bezoekers vrijwillig verstrekken wanneer ze een digitaal bericht achterlaten. De verzamelde e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken. Conpalux behandelt de e-mailadressen vertrouwelijk. De verzamelde e-mailadressen worden niet doorgegeven aan derden.
De verkeersgegevens dienen alleen om te analyseren op welke manier onze informatieve pagina’s worden bezocht en om hun inhoud te verbeteren. De navigatiegegevens van de bezoekers worden uitsluitend anoniem verwerkt. Het betreft samengevoegde statistieken die inzicht geven in de meest en minst populaire pagina’s, de meest gevolgde routes, de activiteit per dag van de week en per uur van de dag en de voornaamste client- of serverfouten.
Wij informeren u dat de vertrouwelijkheid van correspondentie via het internet nooit gewaarborgd is. Elke gebruiker is dan ook verantwoordelijk voor de inhoud van zijn correspondentie.

Copyright
In overeenstemming met de teksten en bepalingen die de auteursrechten, de literaire en artistieke rechten en/of naburige rechten regelen, is het verboden om zonder de schriftelijke toestemming van de webbeheerder de websites van Conpalux (www.conpalux.com) geheel of gedeeltelijk te reproduceren, weer te geven of te gebruiken voor andere dan private doelstellingen. De afbeeldingen en teksten op deze website zijn de exclusieve eigendom van Conpalux en mogen in geen geval worden gedownload, verspreid, opgeslagen, geregistreerd, hergebruikt, doorgegeven, gewijzigd en meer in het algemeen gebruikt voor andere doeleinden of op een andere manier dan zoals hier uitdrukkelijk is aangegeven, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webbeheerder. Elke reproductie, weergave of verspreiding van intellectuele werken die in strijd is met de auteursrechten, zoals wettelijk bepaald en geregeld is, wordt in de wetgeving beschouwd als vervalsing, ongeacht het middel dat ervoor gebruikt is.


Links naar de websites van Ateliers du Saupont
Conpalux geeft toestemming voor het gebruik van hyperlinks naar zijn websites, maar niet op websites met een polemische, pornografische of xenofobe inhoud of in het algemeen een inhoud die beledigend kan zijn voor het grote publiek. Elke hyperlink moet naar de startpagina (home page) leiden en de website moet in een nieuw venster openen. De webpagina's mogen in geen geval worden geïntegreerd in de pagina's van een andere website (frame). Een directe link naar een interne pagina van de website is verboden, hoewel daar in bepaalde gevallen toestemming voor gegeven kan worden.
Conpalux behoudt zich in elk geval het recht voor om een link te laten verwijderen als het van mening is dat de betreffende website de hier vastgelegde regels niet naleeft.

Links naar websites van derden
De website www.conpalux.com bevat hyperlinks waarmee de bezoeker doorgaat naar websites die door derden worden beheerd. Aangezien die websites niet door Conpalux worden beheerd, is deze niet aansprakelijk voor de inhoud ervan (kwaliteit, juistheid, relevantie enz.), noch voor eventuele moeilijkheden die de bezoeker kan ondervinden om ze te openen.

Algemene waarschuwing
Wij stellen alles in het werk om de bezoekers van deze website betrouwbare en geverifieerde informatie te verstrekken. Ondanks onze inspanningen is het echter mogelijk dat deze website onnauwkeurigheden of fouten bevat of niet helemaal up-to-date is. Wij vragen de gebruikers van de website dan ook vriendelijk om ontbrekende gegevens, fouten of correcties door te mailen via het tabblad ‘Contact’.

Top