BPF / GMP - ISO 22716

De goede productiepraktijen (GPP, in het Engels Good Manufacturing Practices - GMP) voor cosmetica zijn een geheel van praktische en organisatorische adviezen om de conformiteit van producten te garanderen, met name door menselijke, technische en administratieve factoren te beheren. Ze streven in het bijzonder de naleving na van hygiëne- en veiligheidscriteria voor de producten.

Doelstellingen

  • De organisatie en uitvoering van activiteiten vergemakkelijken, zodat de factoren die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de cosmeticaproducten, steeds onder controle blijven;
  • Het risico op vergissen en vergeten, schade, verontreiniging, fouten enz. beperken;
  • Ervoor zorgen dat het personeel de activiteiten beter kent, zodat het zich meer betrokken voelt;
  • De consument garanderen dat het cosmetisch product aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet;
  • Over een erkend internationaal referentiekader beschikken bij export en import.

GPP en ISO 22716-norm in Europa

De naleving van de goede productiepraktijken is een van de pijlers van de Europese regelgeving inzake cosmetica. Deze legt erg strikte maatregelen op om de veiligheid van cosmeticaproducten voor de consument te garanderen. Alle spelers in de cosmeticasector, d.w.z. fabrikanten van ingrediënten en van afgewerkte producten, distributeurs en importeurs/exporteurs, moet zich aan deze nieuwe verplichtingen houden. Stuk voor stuk krijgen ze meer verantwoordelijkheid toegewezen.

De Europese ‘cosmeticaverordening’ verwijst sinds 1993 naar goede productiepraktijken. De nieuwe ISO 22716-norm die is opgenomen in de Europese EN-norm, ligt dus in het verlengde van de ‘richtlijnen van de Raad van Europa’. Die moesten worden bijgewerkt omdat de activiteiten in de cosmeticabedrijven geëvolueerd waren.

De norm ISO 22716 vormt een referentiekader voor de hele sector en is internationaal erkend.
Het is dus logisch dat wij onze procedures en ons kwaliteitssysteem erop hebben afgestemd om het certificaat te verkrijgen. Met deze nieuwe certificering zetten we alweer een stap verder in het proces van continue verbetering, dat sinds de oprichting van Conpalux in 2008 wordt toegepast.

 
conpalux-salles-propres-chaines

 

Terug

Top