conpalux-pictogramme-formulationLABORATOrium voor formulering

laboratoire-formulation-cosmetique-conpalux

Samenstelling van klassieke of biologische cosmetische formules, op maat van de klant

Van conventionele cosmetica tot biologische en natuurlijke cosmetica: ons laboratorium stelt zijn knowhow ter beschikking voor de ontwikkeling van uw cosmetische, dermocosmetische en parafarmaceutische producten.

Op basis van uw ideeën en wensen op het vlak van textuur, parfum, werkzaamheid enz. zoeken wij de formule die exact voldoet aan uw verwachtingen en aan de marketingvereisten van de sector (huismerk/private label, wit product).

Ons laboratorium heeft expertise op het vlak van gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, verzorging voor mannen, verzorging voor baby’s, natuurlijke/biologische verzorging en zonproducten.

conpalux-formulation-cosmetique

Beheer van de Europese regelgeving inzake cosmetica

Om een cosmetisch product op de markt aan te bieden, is een specifieke toestemming vereist. De persoon die het product op de markt brengt, stelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van het cosmetisch product aan de hand van een reglementair dossier (ook productinformatiedossier of PIF genoemd). De toezichthoudende instanties moeten dit dossier kunnen inkijken op het adres dat op het etiket vermeld staat.

De verantwoordelijken moeten dus waarborgen dat het product veilig is, met andere woorden dat de cosmetische producten niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid wanneer ze worden toegepast onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden. Daartoe moet het dossier tal van gegevens bevatten, in overeenstemming met de Europese verordening 1223/2009, die sinds 11 juli 2013 van kracht is, en het koninklijk besluit betreffende cosmetische producten van 17 juli 2012 (specifiek voor België).

Al naargelang uw behoeften kan ons laboratorium het volledige dossier of een deel ervan opstellen.

conpalux-formulation-frigo

Ons kwaliteitsbeleid ten dienste van tevreden klanten

Ons laboratorium voert uiteraard alle nodige controles uit, conform de geldende wetgeving, om de kwaliteit van het product te garanderen:

  • challenge test (doeltreffendheid van de conserveermiddelen);
  • stabiliteitstest (microbiologische test, fysisch-chemische test en test van de organoleptische eigenschappen zoals geur, kleur enz.);
  • compatibiliteitstest inhoud-verpakking.

Vervolgens zorgen wij voor de industriële omzetting van uw formule, om exact dezelfde formule te verkrijgen als de formule die werd goedgekeurd in de R&D-fase.

BPF GMP

Top